تحریم دو حکم حلال: بررسی و نقد حکم تحریم متعه حج و ازدواج موقت
42 بازدید
ناشر: الحقائق
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5348-35-4
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دو برنامه مهم دین اسلام، متعه حج و ازدواج موقت است که مسلمانان در زمان پیامبر خدا و دوران خلافت ابوبکر و بخشی از دوران عمر آن ها را انجام می دادند. اما این دو برنامه توسط عمر بن خطاب ممنوع و حرام شده است. این کتاب با محوریت دیدگاه های دانشمندان بزرگ و مورد اعتماد اهل سنّت، اصل موضوع را بررسی و تحریم و آن را پس از بررسی، مورد نقد قرار داده و حقیقت آن را آشکار ساخته است و حق جویان را با موضوع دیگری از برنامه های اسلامی که دست خوش اندیشه های واهی قرار گرفته آشنا کرده است.