احادیث ساختگی
38 بازدید
ناشر: حقایق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی و نقد احادیثی که در ترتیب خلفا و فضایل آنها آمده است