نگاهی به حدیث سد الابواب
46 بازدید
ناشر: الحقایق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سلسله پژوهش های اعتقادی پژوهشی پیرامون حدیث امر رسول خدا به بستن درهایی که به مسجد آن حضرت باز می شد