خواستگاری ساختگی - خواستگاری علی(ع) از دختر ابوجهل
41 بازدید
ناشر: الحقائق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی و نقد داستان خواستگاری حضرت علی (علیه السلام) از دختر ابوجهل همگان با حدیث مشهور "انّما فاطمة بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها..." آشنايند و آنرا دليلى رسا بر عظمت حضرت صديقه شهيده صلوات الله علیها می دانند؛ چندانکه ایشان "پاره تن رسول خداست و آنچه او را بیازارد ـ در حقیقت ـ رسول خدا ـ صلّی الله علیه وآله ـ را آزرده...". اما دستان تبهکارانِ خیانت و تحریف در حدیث نبوی صلی الله علیه وآله، به جنایتی هولناک دست زدند! و این حدیث شریف را ـ بر اساس کینه دیرینه ای که با حضرت امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) دارند ـ اینگونه با این دروغ آمیختند که: "علی، می خواست از دختر ابو جهل خواستگاری کند؛ که این خبر به رسول خدا ـ صلی الله علیه ]وآله[ وسلم ـ رسید. ایشان ناراحت شد و فرمود: انّما فاطمة بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها...". به این ترتیب جریان، صدور چنین حدیثی به امیر المؤمنین علی (صلوات الله علیه) ربط پیدا کرد! آیت الله میلانی (دامت برکاته) با ملاحظه چنین تهمتی که ساحت پاک و معصومانه مولایش امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) را نشانه گرفته، با تألیف کتاب حاضر به بررسی این جریان و حدیث های ساختگی مربوط به آن پرداختند. ایشان با کنکاش در متون مختلف حدیث و یافتن قرائن کذب و جعل، ساختگی بودن جریان "خواستگاری امیر المؤمنين (صلوات الله علیه) از دختر ابوجهل" را با برهان قوی و روشی نَوین اثبات کردند.