ازدواج ام کلثوم با عمر
48 بازدید
ناشر: الحقائق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهل تسنّن تکاپوی بسیار نموده اند تا با استناد به ادّعایِ "ازدواج یکی از دختران حضرت فاطمه (صلوات الله علیها) به نامِ"أمّ کلثوم" با عُمر" آنرا سندِ روابط دوستانه خاندان عترت با عُمَر و در نتیجه موهوم بودنِ هجوم به خاندان وحی و بیت فاطمه زهرا (صلوات الله علیها) اعلام نمایند!! از اینرو حضرت آیت الله میلانی (دامت برکاته) با تألیف کتابِ حاضر به بررسیِ صحت یا کذب وقوع چنین ازدواجی و سنجش نوع رابطه بین حضرت امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) با عُمَر پرداخته اند. (بخش های کتاب) بخش اول: در این قسمت، 8 روایت اهل تسنن از منابع آن که به موضوع ربط داشته، آورده شده. بخش دوم: مؤلّف محترم، به بررسی سندهای روایات غیر شیعه در این رابطه پرداخته و اثبات می کنند که این ماجرا نه در دو کتاب معروف صحیح بخاری و صحیح مسلم و نه در سایر صِحاح و بلکه در کتب مهم روایی مانند مُسند حنبل هم نیامده! و با برهان متین و روشی نَوین بی پایگی چنین حکایتی را ثابت می نمایند. بخش سوم: در این بخش به بررسی متن روایات و کاویدن دلالت آنها پراخته و قرائن و نشانه های متعددی از روایات اهل تسنن در این ماجرای ساختگی ارائه می دهند که همگی نمایانگر غرض ورزیهای آنان است. بخش چهارم: نظر به اینکه در برخی روایاتِ شیعه، به ماجرای مزبور اشاره شده، در این بخش به بررسی و پاسخ به این روایات پرداخته اند.